Mặt Bằng

Chung cư cao cấp GOLDSILK COMPLEX được xây dựng trên hơn 2 Ha với quy hoạch 3 khu riêng biệt trong đó:

– Khu căn hộ cao cấp mang đẳng cấp quốc tế gồm 2 tòa: Tòa Jasmine và Tòa Tulip với các loại diện tích: 68 – 78 – 98 – 110 – 120 – 127m2

– Khu nhà liền kề sang trọng.

– Khu nhà trẻ.

Trong giai đoạn 1 Chủ đầu tư hoàn thiện Khu căn hộ cao cấp và hoàn thiện khuôn viên cây xanh, cảnh quan, tiện ích xung quanh.

Tổng thể Goldsilk Complex

Mặt bằng tầng 5

Thống kê các căn hộ tầng 5:

Căn hộ số 0203 diện tích 127m2 có 3 Phòng ngủ, 3 WC, 2 ban công

Căn hộ số 0104 diện tích 120m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

Căn hộ số 05 diện tích 128m2 có 4 Phòng ngủ, 3 WC, 2 ban công

Căn hộ số 06 diện tích 99m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

Căn hộ số 07080910 diện tích 77m2 có 2 Phòng ngủ, WC, 2 ban công

 

 

Mặt bằng tầng 6-25

Thống kê các căn hộ tầng 6-25:

Căn hộ số 0203 diện tích 127m2 có 3 Phòng ngủ, 3 WC, 2 ban công

Căn hộ số 0104 diện tích 120m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

Căn hộ số 05 diện tích 128m2 có 4 Phòng ngủ, 3 WC, 2 ban công

Căn hộ số 06 diện tích 99m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

 

Căn hộ số 07080910, 12 diện tích 77m2 có 2 Phòng ngủ, WC, 2 ban công

Căn hộ số 11 diện tích 68m2 có 2 Phòng ngủ, 2 WC, 1 ban công

Căn hộ số 13 diện tích 109m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, ban công

Căn hộ số 14 diện tích 98 m2 có 2 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

 

Mặt bằng tầng 26-32

Thống kê các căn hộ tầng 26-32:

Căn hộ số 0203 diện tích 127m2 có 3 Phòng ngủ, 3 WC, 2 ban công

Căn hộ số 0104 diện tích 120m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

Căn hộ số 05, 12 diện tích 128m2 có 4 Phòng ngủ, 3 WC, 2 ban công

Căn hộ số 06, 11 diện tích 99m2 có 3 Phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

Căn hộ số 07080910, 12 diện tích 77m2 có 2 Phòng ngủ, WC, 2 ban công

Căn hộ số 05: 128m2: 4 PN; 3 WC; 2 lô gia

Căn hô sô 03: 127m2: 3PN; 3WC, 2 lô gia

Căn hộ số 02: 127m2: 3PN; 3WC; 2 lô gia

 

Căn hộ số 04: 120m2: 3PN; 2WC; 2 lô gia

Căn hộ số 01: 120m2: 3PN; 2WC; 2 lô gia

Căn hộ 13: S 110m2: 3PN; 2WC; 3 lô gia

Căn hộ 06: diện tích 96m2: 3PN; 2WC; 2 lô gia

Căn hộ số 14: diện tích 93m2: 2 PN; 2 WC; 2 lô gia

Căn hộ số 07, 10: diện tích 78m2 : 2 PN; 2WC; 2 Lô gia 

Căn hộ số 12: diện tích 77m2: 2 PN; 2 WC; 2 lô gia

Căn hộ 08,09: diện tích 77m2: 2 PN; 2WC; 2 lô gia

Căn 11 diện tích 68m2 …